GWEITHIO GYDA NI

Ymuno â’r tîm

Ydych chi’n frwdfrydig am hawliau dynol? Ydych chi’n credu mewn canlyniadau cyfartal i bawb? Ydych chi am gael Cymru sy’n agored a chynhwysol ac sydd wedi’i chyfoethogi gan brofiadau ac arbenigedd o bob cwr o’r byd? Os felly, dewch i weithio gyda ni.

Rydym yn falch o’n tîm ysbrydoledig o staff a gwirfoddolwyr sydd wedi ymrwymo i rymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol yng Nghymru. Rydym yn cyflogi staff a gwirfoddolwyr o bob cwr o’r byd sy’n siarad dros 15 o ieithoedd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd ffoaduriaid yn arbennig.

CYFARFOD Y TÎM

16th November 2022 |

Asha Vijendran

Read Article
16th November 2022 |

Salah Rasool

Read Article
16th November 2022 |

Andrea Cleaver

Read Article
7th January 2020 |

Lina Liu

Read Article
7th January 2020 |

Martin Smidman

Read Article
7th January 2020 |

Bridgid Corr

Read Article

Swydd wag

Template Vacancy
22nd February 2022 |

Template Vacancy

Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Heading 5 Lorem ipsum bold lorem ipsum italic lorem ipsum content.

Read Article
Advice and Support Casework Assistant
28th October 2020 |

Advice and Support Casework Assistant

About Us We are the leading organisation in Wales, promoting equality for and fostering good relations towards asylum seekers and refugees. With over 30 years’ experience we are proud of what we stand for, and we look forward to working with you. About the Post With Welsh Government funding, a consortium of organisations led by …

Read Article