GWEITHIO GYDA NI

Ymuno â’r tîm

Ydych chi’n frwdfrydig am hawliau dynol? Ydych chi’n credu mewn canlyniadau cyfartal i bawb? Ydych chi am gael Cymru sy’n agored a chynhwysol ac sydd wedi’i chyfoethogi gan brofiadau ac arbenigedd o bob cwr o’r byd? Os felly, dewch i weithio gyda ni.

Rydym yn falch o’n tîm ysbrydoledig o staff a gwirfoddolwyr sydd wedi ymrwymo i rymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol yng Nghymru. Rydym yn cyflogi staff a gwirfoddolwyr o bob cwr o’r byd sy’n siarad dros 15 o ieithoedd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd ffoaduriaid yn arbennig.

CYFARFOD Y TÎM

Swydd wag