Sut allwn ni helpu?

Hafan
Rydw i’n geisiwr lloches neu ffoadur
Hafan
Rydw i eisiau helpu

Newyddion

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed
13th March 2020 |

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed

Rydym wedi ymateb i’r alwad gan Brif Arolygydd Ffiniau a Mewnfudo am dystiolaeth ar brofiadau Cynlluniau Ailsefydlu’r DU ar gyfer Ffoaduriaid sy’n Agored i Niwed.   Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yma

Read Article
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
13th March 2020 |

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl groesawgar i bawb sy’n chwilio am noddfa yma. Yn anffodus, rydym ni’n gwybod nad dyna’r profiad i bawb. Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid fod yn dargedau troseddau casineb ond yn aml maent yn poeni am eu hadrodd. Gall hyn fod oherwydd profiadau gwael gydag awdurdodau yn eu …

Read Article

Rhowch Heddiw!

Rydym ni’n galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol newydd yng Nghymru

Ein partneriaid

Helpu

Cardiff

Welsh Refugee Council, 120-122 Broadway,
Cardiff, CF24 1NJ

Please call 0808 196 7273 for our drop-in times or to make an
appointment

Opening Times:
Mon: 10:00 – 14:00
Tues: 10:00 – 14:00
Thurs: 10:00 – 14:00

Newport

Welsh Refugee Council, 66 Lower Dock Street,
Newport, NP20 1EF

0808 196 7273

Opening Times:
Mon: 10:00 – 14:00
Tues: 10:00 – 14:00
Thurs: 10:00 – 14:00

Swansea

Swansea YMCA, 1 The Kingsway, Swansea, SA1 5JQ

0808 196 7273

Opening Times:
Mon: 10:00 – 14:00
Tues: 10:00 – 14:00
Thurs: 10:00 – 14:00

Wrexham Office

Bawso, 33 Grosvenor Road, Wrexham, LL11 1BT

0808 196 7273

Opening Times:
Mon: 10:00 – 14:00
Tues: 10:00 – 14:00
Thurs: 10:00 – 14:00