Bwcio apwyntiad

Rydym yn darparu apwyntiadau wyneb yn wyneb a gwasanaethau galw heibio yn y swyddfa ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau, rhwng 10:00 – 13:00 a 14:00 – 15:00. Ar ddydd Gwener rydym ar agor 10:00 – 13:00 ac ar gau yn y prynhawn. Rydym ar gau ar ddydd Mercher.

Ffoniwch ni ar ein rhif rhadffôn 0808 196 7273 i fwcio apwyntiad.

Byddwch yn cyrraedd aelod o’n tîm ac os gallwn helpu, bydd un o’n gweithwyr achos profiadol yn cysylltu â chi. Os oes angen cyfieithydd arnoch, fe wnawn ni ein gorau i gael rhywun ar y ffôn.

 

 

 

 

Cymorth ar gyfer Ffoaduriaid o’r Wcrain

Rydym wedi cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer Wcráin. Rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol Cymru a rhanddeiliaid cymunedol i gefnogi ffoaduriaid o Wcrain.

Sut allwn ni helpu:

 

 • Gwneud cais am Gyfrif Banc
 • Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, Budd-daliadau Plant a Chredyd Pensiwn
 • Gwersi ESOL
 • Cyngor ar Gyflogaeth ac Addysg
 • Trwyddedau Preswylio Biometrig a gollwyd
 • Gwneud apwyntiadau i drafod eich opsiynau Tai
 • Eich helpu i chwilio am lety rhent preifat
 • Cysylltu â landlordiaid ac Opsiynau Tai a gwneud yr holl waith papur
 • Gwneud atgyfeiriad at weithiwr cefnogi tenantiaeth
 • Cofrestru plant mewn ysgolion lleol
 • Cofrestru gyda GP

Ein tîm arbenigol ar gyfer yr Wcrain:

 

Sut i fwcio Apwyntiad

 

Os ydych yn ffoadur o’r Wcrain ac hoffech drefnu apwyntiad gallwch ffonio 0808 196 7273 am help rhwng 10:00 a 15:00. Mae gwybodaeth ddefnyddiol hefyd ar gael ar www.sanctuary.gov.wales

 

 

 

Lle Rydyn Ni

Swyddfa Caerdydd

Cyfeiriad: 120-122 Broadway,
Caerdydd, CF24 1NJ

0808 196 7273

Amseroedd Agor:
Dydd Llun: 10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mawrth:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Gwener: 10:00 - 13:00 Ar gau yn y prynhawn
Dydd Sadwrn: Ar gau
Dydd Sul: Ar gau

Os ydych yn geisiwr lloches neu’n ffoadur, ffoniwch ni i drafod eich anghenion a byddwn yn eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

Ffoniwch Rhadffôn: 0808 196 7273 i wneud apwyntiad

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:

• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael caniatâd
• Gwasanaethau cynghori i geiswyr lloches
• Amserlen ESOL gwersi Saesneg i geiswyr lloches a ffoaduriaid
• Prosiect chwarae plant (yng Nghanolfan y Drindod)

Swyddfa Casnewydd

Cyngor Ffoaduriaid Cymru, 66 Stryd y Doc Isaf,
Casnewydd, NP20 1EF

Amseroedd Agor:
Dydd Llun: 10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mawrth:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Gwener: 10:00 - 13:00 Ar gau yn y prynhawn
Dydd Sadwrn: Ar gau
Dydd Sul: Ar gau

Os ydych yn geisiwr lloches neu’n ffoadur, ffoniwch ni i drafod eich anghenion a byddwn yn eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.
Ffoniwch Rhadffôn: 0808 196 7273 i wneud apwyntiad

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael caniatâd
• Gwasanaethau cynghori i geiswyr lloches
• Amserlen ESOL gwersi Saesneg i geiswyr lloches a ffoaduriaid

Swyddfa Abertawe

YMCA Abertawe, 1 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JQ

Amseroedd Agor:
Dydd Llun: 10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mawrth:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Gwener: 10:00 - 13:00 Ar gau yn y prynhawn
Dydd Sadwrn: Ar gau
Dydd Sul: Ar gau

Os ydych yn geisiwr lloches neu’n ffoadur, ffoniwch ni i drafod eich anghenion a byddwn yn eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.
Ffoniwch Rhadffôn: 0808 196 7273


Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael caniatâd

Swyddfa Wrecsam

Bawso, 33 Heol Grosvenor, Wrecsam, LL11 1BT

Amseroedd Agor:
Dydd Llun: 10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mawrth:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau:10:00 – 13:00 14:00 – 15:00
Dydd Gwener: 10:00 - 13:00 Ar gau yn y prynhawn
Dydd Sadwrn: Ar gau
Dydd Sul: Ar gau

Os ydych yn geisiwr lloches neu’n ffoadur, ffoniwch ni i drafod eich anghenion a byddwn yn eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

Ffoniwch Rhadffôn: 0808 196 7273


Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael caniatâd
• Gwasanaethau cynghori i geiswyr lloches