Amdanom Ni

Ni yw
Cyngor Ffoaduriaid Cymru

“Cyngor Ffoaduriaid Cymru yw dechrau diwedd y trawma. Dyma lle mae’r rhedeg yn stopio ac mae’r gwella yn dechrau.”

Rydym yn elusen gyda bron i 30 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. Rydym yn cael ein hysgogi gan frwdfrydedd dros hawliau dynol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ac awydd i wneud Cymru yn genedl groesawgar o noddfa i’r rhai sy’n ceisio ein hamddiffyniad.

Rydym yn helpu dioddefwyr artaith, erledigaeth a rhyfel i greu dyfodol yng Nghymru trwy wasanaethau cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth arbenigol. Rydym yn darparu cefnogaeth frys i’r rheini sydd yn y broses loches ac yn ceisio hwyluso’r newid i fywyd fel ffoadur.

Rydym yn grymuso ein cymunedau i leisio’u barn. Rydym yn ymgyrchu dros newidiadau i’r system loches a darparu llais blaenllaw i’r sector lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.

Ni fyddai ein gwaith hanfodol yn bosibl heb gefnogaeth ein rhoddwyr, gwirfoddolwyr a phartneriaid. Darganfyddwch sut y gallwch chi neu’ch sefydliad gymryd rhan yma WRC_Leaflet Jan 2022 Welsh

Cymryd Rhan

Sut allwn ni helpu?

Amdanom Ni
Ein Gweithio
A photograph of a young woman standing in front of a microphone.
Ein Stori
Refugee Week Wales Games in partnership with other organisations
Ein tîm
Amdanom Ni
Ein Hethos

Newyddion

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed
13th March 2020 |

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed

Rydym wedi ymateb i’r alwad gan Brif Arolygydd Ffiniau a Mewnfudo am dystiolaeth ar brofiadau Cynlluniau Ailsefydlu’r DU ar gyfer Ffoaduriaid sy’n Agored i Niwed.   Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yma

Read Article
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
13th March 2020 |

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl groesawgar i bawb sy’n chwilio am noddfa yma. Yn anffodus, rydym ni’n gwybod nad dyna’r profiad i bawb. Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid fod yn dargedau troseddau casineb ond yn aml maent yn poeni am eu hadrodd. Gall hyn fod oherwydd profiadau gwael gydag awdurdodau yn eu …

Read Article
Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)
13th March 2020 |

Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)

Trefnodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru y Gwobrwyon Lloches Gala Cenedlaethol cyntaf mewn cydweithrediad â Chlymbiad Ffoaduriaid Cymru. Cafodd y gwobrwyon eu cyflwyno gan gyflwynwr teledu Jason Mohamed – gyda’n Hazar ni! Dathlodd y digwyddiad gyfraniadau a llwyddiannau ceiswyr lloches gydag enwebiadau o bob rhan o Gymru gan gynnwys Aberystwyth, Abertawe, Wrecsam, Castell-nedd a’r Fenni. Cafodd 8 …

Read Article
A photograph of a young woman standing in front of a microphone.
13th March 2020 |

Y Prif Weinidog yn cwrdd â siaradwyr cysegr

Ymunodd Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC â cheiswyr lloches a ffoaduriaid o Gymru wrth iddynt ymweld â’r Senedd i ddysgu am ddemocratiaeth yng Nghymru. Yn ogystal â chyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad, cafodd y grŵp sesiwn gyda Staff y Cynulliad i ddeall sut mae’r Cynulliad yn gweithio, cyn mynychu Sesiwn Holi’r …

Read Article

Rhowch Heddiw!

Rydym ni’n galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol newydd yng Nghymru