Amdanom Ni

Ni yw
Cyngor Ffoaduriaid Cymru

“Cyngor Ffoaduriaid Cymru yw dechrau diwedd y trawma. Dyma lle mae’r rhedeg yn stopio ac mae’r gwella yn dechrau.”

Rydym yn elusen gyda bron i 30 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. Rydym yn cael ein hysgogi gan frwdfrydedd dros hawliau dynol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ac awydd i wneud Cymru yn genedl groesawgar o noddfa i’r rhai sy’n ceisio ein hamddiffyniad.

Rydym yn helpu dioddefwyr artaith, erledigaeth a rhyfel i greu dyfodol yng Nghymru trwy wasanaethau cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth arbenigol. Rydym yn darparu cefnogaeth frys i’r rheini sydd yn y broses loches ac yn ceisio hwyluso’r newid i fywyd fel ffoadur.

Rydym yn grymuso ein cymunedau i leisio’u barn. Rydym yn ymgyrchu dros newidiadau i’r system loches a darparu llais blaenllaw i’r sector lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.

Ni fyddai ein gwaith hanfodol yn bosibl heb gefnogaeth ein rhoddwyr, gwirfoddolwyr a phartneriaid. Darganfyddwch sut y gallwch chi neu’ch sefydliad gymryd rhan yma WRC_Leaflet Jan 2022 Welsh

Cymryd Rhan

Sut allwn ni helpu?

Amdanom Ni
Ein Gweithio
Amdanom Ni
Ein Stori
Refugee Week Wales Games in partnership with other organisations
Ein tîm
Amdanom Ni
Ein Hethos

Newyddion

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed
13th March 2020 |

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed

Rydym wedi ymateb i’r alwad gan Brif Arolygydd Ffiniau a Mewnfudo am dystiolaeth ar brofiadau Cynlluniau Ailsefydlu’r DU ar gyfer Ffoaduriaid sy’n Agored i Niwed.   Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yma

Read Article
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
13th March 2020 |

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl groesawgar i bawb sy’n chwilio am noddfa yma. Yn anffodus, rydym ni’n gwybod nad dyna’r profiad i bawb. Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid fod yn dargedau troseddau casineb ond yn aml maent yn poeni am eu hadrodd. Gall hyn fod oherwydd profiadau gwael gydag awdurdodau yn eu …

Read Article
Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)
13th March 2020 |

Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)

Trefnodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru y Gwobrwyon Lloches Gala Cenedlaethol cyntaf mewn cydweithrediad â Chlymbiad Ffoaduriaid Cymru. Cafodd y gwobrwyon eu cyflwyno gan gyflwynwr teledu Jason Mohamed – gyda’n Hazar ni! Dathlodd y digwyddiad gyfraniadau a llwyddiannau ceiswyr lloches gydag enwebiadau o bob rhan o Gymru gan gynnwys Aberystwyth, Abertawe, Wrecsam, Castell-nedd a’r Fenni. Cafodd 8 …

Read Article
Y Prif Weinidog yn cwrdd â siaradwyr cysegr
13th March 2020 |

Y Prif Weinidog yn cwrdd â siaradwyr cysegr

Ymunodd Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC â cheiswyr lloches a ffoaduriaid o Gymru wrth iddynt ymweld â’r Senedd i ddysgu am ddemocratiaeth yng Nghymru. Yn ogystal â chyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad, cafodd y grŵp sesiwn gyda Staff y Cynulliad i ddeall sut mae’r Cynulliad yn gweithio, cyn mynychu Sesiwn Holi’r …

Read Article

Rhowch Heddiw!

Rydym ni’n galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol newydd yng Nghymru