EISIAU HELPU

Cymryd Rhan

Credwn yn gryf ein bod ni’n gallu gwneud mwy gyda’n gilydd nag y gallwn ar ein pennau ein hunain. Rydyn ni wastad yn chwilio am bartneriaethau newydd a chyfleoedd newydd i gynyddu ein gallu i helpu.

Gall eich amser neu gyfranogiad ariannol fod yn eiliad ddiffiniol mewn bywyd person – y gwahaniaeth rhwng digartrefedd, amddifadedd a chamfanteisio neu gymorth i gael dyfodol mwy disglair.

Trwy gydweithio â ni, gallwch ein helpu i barhau i adeiladu ar ein profiad o weithio i gael pobl allan o argyfwng ac i mewn i le y gallwn ddathlu eu cyflawniadau a’u cyfraniadau i fywyd yng Nghymru.

Credwn fod pawb yn haeddu gallu cyflawni eu potensial llawn.

Cymryd Rhan
Rhoi Amser
Cymryd Rhan
Rhoi Arian
Cymryd Rhan
Dod yn ariannwr
Cymryd Rhan
Gweithio gyda ni

Gorffennol gwahanol, dyfodol a rennir