Cysylltu â ni

Ceisiwr Lloches neu Ffoadur

Os ydych chi’n geisiwr lloches neu ffoadur ac yn chwilio am gymorth neu gyngor, cysylltwch â’ch swyddfa leol. Mae manylion cyswllt ein holl swyddfeydd yma

Gwirfoddoli

Os hoffech chi wirfoddoli gyda ni neu ddysgu rhagor am ein cyfleoedd gwirfoddoli, gweler rhagor o wybodaeth yma

Rhoi neu ariannu

Gall eich arian wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau’r bobl sy’n ffoi gwrthdaro, erledigaeth neu drais. Gall eich rhodd helpu i atal digartrefedd, rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar ffoaduriaid i weithio yn y DU, neu ddarparu plant â rhywle diogel i chwarae. Am ragor o wybodaeth am gefnogi ein gwaith, cliciwch yma

Y Wasg a’r Cyfryngau

Ar gyfer pob ymholiad gan y wasg a'r cyfryngau, ffoniwch 0808 196 7273 neu e-bostiwch

Swyddi gwag cyfredol

Mae ein holl swyddi gwag yn cael eu hysbysu yma

Ymholiadau eraill

Am unrhyw ymholiad arall, ffoniwch ni ar 0808 196 7273 neu ebostiwch Fel arall, llenwch y ffurflen gyswllt isod.

    Name (required)

    Email Address (required)

    Your Message