Rydw i’n geisiwr lloches neu ffoadur

Gallwn ni helpu

Os ydych chi’n geisiwr lloches neu ffoadur, gallwch chi dderbyn cyngor a chymorth wyneb yn wyneb gan ein gweithwyr achos arbenigol yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam.

Sut yr ydym yn helpu:

  • Cymorth Symud Ymlaen ar gyfer ffoaduriaid sydd newydd eu caniatáu gan gynnwys tai, digartrefedd, cyllid, addysg a chyflogaeth
  • Gwersi ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd eraill) dyddiol yn ein swyddfa yng Nghaerdydd a’n swyddfa yng Nghasnewydd ar ddydd Gwener.
  • Cyngor, eiriolaeth a chymorth gwaith achos i geiswyr lloches sy’n wynebu digartrefedd, amddifadedd, neu sydd angen helpu gyda chymorth lloches, tai a chael mynediad at addysg neu ofal iechyd.
  • Cymorth teuluol i famau, tadau, gofalwyr a phlant drwy ein prosiect chwarae yng Nghaerdydd

Cysylltwch ag un o’n swyddfeydd a all rhoi cyngor i chi.

Helpu

Swyddfa Caerdydd

Cyfeiriad: 120-122 Broadway,
Caerdydd, CF24 1NJ

0808 196 7273

Amserau Agor:
Llun: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Mawrth: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Mercher: 9:30 - 12:30
Iau: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Gwener: 9:30 - 12:30

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael eu caniatáu
• Gwasanaethau cyngor ar gyfer ceiswyr lloches
• Gwersi Saesneg ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid
• Prosiect chwarae plant (yng Nghanolfan y Drindod - rhagor o fanylion yma

Swyddfa Casnewydd

Cyfeiriad: 66 Stryd Lower Dock, Casnewydd, NP20 1EF

0808 196 7273

Amserau Agor:
Llun: 9:30 - 12:00 14:00 - 15:30
Mawrth: 9:30 - 12:00 14:00 - 15:30
Mercher: 9:30 - 12:00
Iau: 9:30 - 12:00 14:00 - 15:30
Gwener: 9:30 - 12:00

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael eu caniatáu
• Gwasanaethau cyngor ar gyfer ceiswyr lloches
• Gwersi Saesneg ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid

Swyddfa Abertawe

Cyfeiriad: YMCA Abertawe, SW1 5JQ

0808 196 7273

Amserau Agor:
Llun: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Mawrth: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Mercher: 9:30 - 12:30
Iau: 9:30 - 12:30 14:00 - 15:30
Gwener: 9:30 - 12:30

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael eu caniatáu

Swyddfa Wrecsam

Cyfeiriad: 33 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1 BT

0808 196 7273

Llun - Gwener:
9:30 am – 4:30 pm

Gwasanaethau sy’n cael eu cynnig:
• Cymorth Symud Ymlaen i ffoaduriaid sydd newydd gael eu caniatáu
• Gwasanaethau cyngor i geiswyr lloches

17 - 23 June 2019

Gorffennol gwahanol, dyfodol a rennir