Hanes Okot

Roedd Okot yn ffoadur yn byw yn Wrecsam. Roedd yn ddioddefwr o fasnachu pobl ac yn byw ar ei ben ei hun.

Daeth yn ddigartref ar ôl colli ei lety ac roedd yn wynebu amddifadedd.

Gyda chefnogaeth a chyngor gan ein gweithiwr achos, llwyddodd Okot i sicrhau llety dros dro nes y gellir dod o hyd i ateb mwy parhaol.

Gyda chymorth cyflogaeth pellach a mwy o hyder, aeth ymlaen i archwilio cyfleoedd cyflogaeth.

Dywed Okot “Ni allaf ddychmygu fy mywyd heb gymorth Cyngor Ffoaduriaid Cymru, dim ond dros dro yw fy llety, ond o leiaf nid ydw i ar y stryd.”

Helpwch ni i fod yno ar gyfer y person neu’r teulu nesaf sy’n wynebu digartrefedd, rhowch heddiw