News

Blog post: Manston Migrant Centre
25th November 2022 | Uncategorised

Blog post: Manston Migrant Centre

Let’s start this conversation with a fact, a fact which is often buried below political rhetoric and dangerous narratives when we discuss migration in the UK, when we are discussing this topic, we are discussing human lives. Lives which have often been uprooted due to unprecedented circumstances. When we hear about the terrible conditions people …

Read Article
Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed
13th March 2020 | Uncategorised

Ymateb i alwad am dystiolaeth ar gyfer Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed

Rydym wedi ymateb i’r alwad gan Brif Arolygydd Ffiniau a Mewnfudo am dystiolaeth ar brofiadau Cynlluniau Ailsefydlu’r DU ar gyfer Ffoaduriaid sy’n Agored i Niwed.   Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yma

Read Article
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
13th March 2020 | Uncategorised

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl groesawgar i bawb sy’n chwilio am noddfa yma. Yn anffodus, rydym ni’n gwybod nad dyna’r profiad i bawb. Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid fod yn dargedau troseddau casineb ond yn aml maent yn poeni am eu hadrodd. Gall hyn fod oherwydd profiadau gwael gydag awdurdodau yn eu …

Read Article
Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)
13th March 2020 | Uncategorised

Gwobrwyon Lloches Cyntaf (15 Gorffennaf 2019)

Trefnodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru y Gwobrwyon Lloches Gala Cenedlaethol cyntaf mewn cydweithrediad â Chlymbiad Ffoaduriaid Cymru. Cafodd y gwobrwyon eu cyflwyno gan gyflwynwr teledu Jason Mohamed – gyda’n Hazar ni! Dathlodd y digwyddiad gyfraniadau a llwyddiannau ceiswyr lloches gydag enwebiadau o bob rhan o Gymru gan gynnwys Aberystwyth, Abertawe, Wrecsam, Castell-nedd a’r Fenni. Cafodd 8 …

Read Article
A photograph of a young woman standing in front of a microphone.
13th March 2020 | Uncategorised

Y Prif Weinidog yn cwrdd â siaradwyr cysegr

Ymunodd Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC â cheiswyr lloches a ffoaduriaid o Gymru wrth iddynt ymweld â’r Senedd i ddysgu am ddemocratiaeth yng Nghymru. Yn ogystal â chyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad, cafodd y grŵp sesiwn gyda Staff y Cynulliad i ddeall sut mae’r Cynulliad yn gweithio, cyn mynychu Sesiwn Holi’r …

Read Article
A photograph of a little girl with a pink balloon
13th March 2020 | Uncategorised

Cynrychiolydd UNHCR yn dod i Gasnewydd

Roeddem yn falch iawn o groesawu Rosella Pagliuchi-Lor, Cynrychiolydd Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig i’r DU i Gasnewydd. Hwn oedd ei hymweliad cyntaf â Chymru ers dechrau ei swydd ym mis Rhagfyr 2018. Ymwelodd hi â’r nifer o brosiectau sydd wedi’u lleoli yn ein swyddfa yng Nghasnewydd gan gynnwys ein gwasanaeth Symud Ymlaen i ffoaduriaid, …

Read Article
Gwersi ESOL newydd yng Nghasnewydd
13th March 2020 | Uncategorised

Gwersi ESOL newydd yng Nghasnewydd

Rydym ni nawr yn cynnig gwersi Saesneg (ESOL) i geiswyr lloches ffoaduriaid sy’n byw yng Nghasnewydd yn ein swyddfa yng Nghasnewydd! Mae’r gwersi’n cael eu cynnal ar fore dydd Gwener. Nid oes angen bwcio ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n cydlynydd ESOL info@wrc.wales

Read Article