E-bost ymwadiad

Ni ellir dal Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y sefydliad a fynegir. Os yw cynnwys yr e-bost i ddod yn gytundeb sy’n rhwymo, rhaid iddo gael ei ddilyn gan gopi caled ysgrifenedig a lofnodwyd. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copïo na dosbarthu’r neges. Er bod Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gwarchod ei strwythur IT yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol os derbyniwch unrhyw ffeiliau â feirws ynddynt. Cynghorwn dderbynwyr i archwilio pob atodiad am feirws.