Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl groesawgar i bawb sy’n chwilio am noddfa yma. Yn anffodus, rydym ni’n gwybod nad dyna’r profiad i bawb.

Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid fod yn dargedau troseddau casineb ond yn aml maent yn poeni am eu hadrodd. Gall hyn fod oherwydd profiadau gwael gydag awdurdodau yn eu gwledydd eu hunain, oherwydd eu bod yn poeni am yr effaith ar eu cais am loches neu fewnfudo, neu efallai oherwydd na fyddant yn sylweddoli bod y math hwn o gam-drin yn anghyfreithlon yn y DU ac yn rhywbeth nad oes rhaid iddynt oddef.

Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen codi ymwybyddiaeth ar Droseddau Casineb.

Byddwn yn cyflwyno cyfres o weithdai arloesol ledled Cymru i gynyddu dealltwriaeth o droseddau casineb a sut i’w hadrodd. Cefnogir hyn gan nifer o Lysgenhadon Troseddau Casineb hyfforddedig wedi’u tynnu o’r rhai sydd â phrofiad o geisio noddfa yng Nghymru a all wedyn ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i gymheiriaid i’r cyfranogwyr. Rydym hefyd yn galluogi cyfle i archwilio’r berthynas rhwng pŵer a throseddau casineb trwy ddrama a chwarae rôl.

Rydym ni hefyd yn cynhyrchu adnoddau arbenigol a fydd yn bwriadu i godi ymwybyddiaeth.

 

Mae ein pamffled Trosedd Casineb ar gael yma

 

ac rydym yn falch iawn i allu cynnig y dogfennau mewn fformat sain yn Saesneg ac yn Arabaidd