Cynrychiolydd UNHCR yn dod i Gasnewydd

Roeddem yn falch iawn o groesawu Rosella Pagliuchi-Lor, Cynrychiolydd Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig i’r DU i Gasnewydd. Hwn oedd ei hymweliad cyntaf â Chymru ers dechrau ei swydd ym mis Rhagfyr 2018.

Ymwelodd hi â’r nifer o brosiectau sydd wedi’u lleoli yn ein swyddfa yng Nghasnewydd gan gynnwys ein gwasanaeth Symud Ymlaen i ffoaduriaid, y rhaglen Hawliau Lloches a’r Prosiect Goleudy a ddarperir gan Taff Housing i helpu ffoaduriaid sydd newydd eu caniatáu i ddod o hyd i lety yng Nghasnewydd. Cafodd hi gyfle i weld ein swyddfeydd a chlywed profiadau staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid a’r heriau sy’n eu hwynebu.

Yna, fe wnaethon ni drefnu iddi gael trafodaeth gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid sy’n byw yng Nghasnewydd ac sydd â phrofiad o chwilio am loches yn y DU mewn partneriaeth â British Red Cross, y Ganolfan Gap a DPIA.